Spotkanie z lekarzem pediatrą


 

     Ważnym i jakże niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu jest nasze zdrowie. Troszczą się o nie rodzice , panie w przedszkolu. Jednak dla oceny naszego stanu zdrowia potrzebna jest diagnoza specjalisty, w przypadku dzieci - lekarza pediatry.

     Pani Doktor Lidia Mazurek przeprowadziła pogadankę na temat: „ Wpływ higieny osobistej na zdrowie” Wyjaśniła co to jest higiena i w jakim celu powinniśmy dbać o higienę osobistą. Pani doktor uświadomiła dzieciom , że przestrzeganie prawidłowej higieny wpływa na ochronę zdrowia.
     Następnie głos zabrały dzieci. Pytały m.in. o to, czy tylko z braku higieny osobistej biorą się choroby ? Wielu wyraziło chęć przebadania przez lekarza w celu uzyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia.
     Na koniec dzieci zaśpiewały piosenkę , wręczyły podziękowanie, zapraszając Panią Lidię Mazurek na następne spotkanie.