ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU 2018r. -spotkanie z panami pielęgniarkami


W ramach realizacji programów prozdrowotnych przy współpracy z PSSE w Turku dnia 15.11.2018 roku obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU. W związku z tym przedszkolaki,podczas zabaw oraz zajęć dydaktycznych, oglądały fotografie na temat szkodliwości palenia tytoniu, słuchały piosenek, wierszyków, jak również brały udział w pogadankach prowadzonych przez nauczycieli. W holu przedszkolnym pojawił się „Antynikotynowy kącik”. Współudział w organizacji kącika antynikotynowego zawdzięczamy pracownikom z PSSE w Turku, którzy wyposażyli kącik w banner oraz w liczne pomoce i ulotki informacyjne na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzięki temu, rodzice przyprowadzający oraz odbierający dzieci, mieli możliwość zapoznania się z treściami ulotek, jak również prowadzonych działań w naszym przedszkolu.
15.11.2018 odwiedziły nas również panie pielęgniarki, które opowiedziały przedszkolakom o negatywnych skutkach i konsekwencjach palenia tytoniu. Wizyta pań pielęgniarek była także okazją poznania pracy oraz atrybutów związanych z zawodem pielęgniarki (w ramach realizacji programu preorientacji zawodowej, realizowanego w przedszkolu). Całość spotkania uatrakcyjnił występ dzieci 4-letnich z grupy IV, które wierszem i piosenką przekonywały do rzucenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia nałogu.
Podsumowując Światowy Dzień Rzucania Palenia , w grupach dzieci 6-letnich został przeprowadzony quiz na temat „Co wiem o papierosach?” Starszaki bardzo ładnie odpowiadały na zadawane pytania, jak również wykazały się dużą wiedzą na temat szkodliwego wpływu papierosów na organizm człowieka. Przedszkolaki w nagrodę za prawidłowe odpowiedzi otrzymały odblaskowe zawieszki „Dinki”, które otrzymaliśmy od PSSE w Turku.