Nasza kadra


 

 

      Grono pedagogiczne przedszkola tworzą osoby, które chcą i potrafią pracować z dziećmi.Nasi nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, stale rozwijają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w warsztatach, kursach, studiach podyplomowych.
     Są to osoby wrażliwe, z wysoką kulturą osobistą. Zaletą naszej kadry jest z jednej strony bogate doświadczenia, zdobyte w toku wieloletniej pracy z dziećmi, z drugiej młodość, energia i kreatywność, owocujące odpowiednią jakością pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Nasi nauczyciele:

• otaczają indywidualną opieką każdego z wychowanków, dostosowując metody i formy pracy do jego możliwości,
• tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
• stosują nowatorskie metody pracy, rozbudzając w dziecku ciekawość poznawczą, motywując do aktywności badawczej, ułatwiając rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno – kulturowym, przyrodniczym i technicznym,
• pielęgnują i promują wartości rodzinne, patriotyczne, regionalne zapoznając dzieci z ciekawymi miejscami i ich znaczeniem, kultywując tradycje i zwyczaje,
• w swej pracy wychowawczo – dydaktycznej współpracują ze specjalistami: logopedą, psychologiem, oraz z Rodzicami w celu ujednolicania wzajemnych oddziaływań wychowawczych,
• posiadają dużo inwencji twórczej i humoru

 

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola:

• mgr VIOLETTA SOBCZAK – dyrektor
nauczyciel dyplomowany,
wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe ,oligofrenopedagog, pedagog specjalny (pedagogika korekcyjna), terapia ręki, zarządzanie oświatą
• mgr ELŻBIETA DUŚ – wicedyrektor
nauczyciel dyplomowany,
pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, pedagogika przedszkolna i opiekuńczo –wychowawcza, zarządzanie oświatą
• mgr URSZULA BOCIAN
nauczyciel dyplomowany,
wychowanie przedszkolne i nauczania początkowe
• mgr BARBARA LESZCZYŃSKA
nauczyciel dyplomowany,
wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,terapia pedagogiczna i rewalidacja
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
• mgr JOLANTA OSAJDA
nauczyciel dyplomowany,
pedagogika wczesnoszkolna
• mgr MAŁGORZATA PAWLICKA
nauczyciel dyplomowany,
edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną, pedagogika, terapia pedagogiczna i rewalidacja
• mgr JOLANTA MIKOŁAJEWSKA
nauczyciel dyplomowany,
wychowanie przedszkolne
• mgr MAGDALENA WIERUCKA
nauczyciel dyplomowany,
pedagogika przedszkolna, edukacja początkowa, oligofrenopedagog
• mgr KRYSTYNA BUDZIAK
nauczyciel mianowany,
edukacja przedszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagog
• mgr ANNA SOBCZYK
nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna z arteterapią, pedagogika przedszkolna
i opiekuńczo- wychowawcza
• mgr HANNA PEREDERIJ
nauczyciel mianowany
oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna i rewalidacja,terapia ręki
pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,pedagogika przedszkolana i wczesnoszkolna
• mgr ALICJA GRACZYK
nauczycielmianowany
edukacja przedszkolna

logopedia
• mgr KAROLINA LESZCZYŃSKA
nauczyciel kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• mgr DARIA ANTAS - WYPYCH
nauczyciel kontraktowy
resocjalizacja,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, terapia ręki

• mgr MALWINA MAŁECKA

nauczyciel stażysta

edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Nauczycielki naszego przedszkola w codziennej pracy z dziećmi wspierają :

• MARIA DZIKOWSKA
pomoc nauczycielki
• JOLANTA LEWANDOWSKA
pomoc nauczycielki

oraz Panie dbające o porządek:

• ELŻBIETA CHMURA

• PAULINA CHRZUSZCZ
• JOANNA WŁODARCZYK
• DOROTA STACIWIŃSKA
• BARBARA ROGACKA
•EDYTA KASPRZAK

O zaopatrzenie i rozliczenia finansowe dba:
• MILENA MICHALAK
intendent

Pełnowartościowe i pyszne posiłki przygotowują panie i pan pracujący w kuchni:
• MAŁGORZATA MARZUCHOWSKA
• MARLENA OLEJNICZAK
• TOMASZ KURZAWA

O porządek i drobne naprawy oraz wiele innych spraw dba:

• WIESŁAW TRZONEK
woźny

LOGOPEDA: mgr MAGDALENA PIKUŁA
KATECHEZA: mgr AGNIESZKA ŁAPKA
ZAJĘCIA RYTMICZNO – RUCHOWE:  mgr JUSTYNA FĄFEREK

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI AEROBIKU: mgr JUSTYNA FĄFEREK
JĘZYK ANGIELSKI: mgr AGNIESZKA GUZIAK - ZIELIŃSKA
TYFLOPEDAGOG: mgr JOANNA RESSEL