Święto Rodziny "Z Rodziną po zdrowie"-Ruch to ważna sprawa-Kubuś dzieciom podpowiada" 05.06.2018r.


Święto Rodziny - Z Rodziną po zdrowie
dzień drugi
„ Ruch to ważna sprawa Kubuś dzieciom podpowiada”

Drugiego dnia w ramach tygodnia dnia dziecka, Panie wraz z Kubusiem Puchatkiem zorganizowały zawody sportowe na boisku przedszkolnym. Na początku dzieci rozmawiały z Paniami jak wczoraj spędzały wolny czas. Pogadanka miała na celu zwrócenie uwagi dzieci na ilość czasu poświęconego na ruch, a szczególnie na ruch na świeżym powietrzu. Nauczycielki wyjaśniły, że zabawy ruchowe, gimnastyka są bardzo ważne dla ich prawidłowego rozwoju m.in. kształtują właściwą postawę ciała, uczą współzawodnictwa oraz korzystnie wpływają na sferę poznawczą i społeczną.
Następnie dzieci zostały podzielone na grupy wiekowe i wykonywały wszystkie ćwiczenia, które proponował Puchatek. Po rozgrzewce przystąpiły do konkurencji sportowych, podczas których było dużo radości. Również Kubuś Puchatek ćwiczył z dziećmi, mimo sędziwego wieku.
Na zakończenie sportowego popołudnia wszyscy zawodnicy wraz z Paniami ustawili się do pamiątkowego zdjęcia z Kubusiem, który przez cały czas wspierał dzielnych sportowców. A Pani dyrektor wręczyła dyplomy za udział
w zawodach.