"Mój najlepszy przyjaciel-jaki powinien być" GR VI


„Mój najlepszy przyjaciel – jaki powinien być?” na tak ważne pytanie próbowały odpowiedzieć sobie sześciolatki z grupy VI „Sowy”. Podczas zajęć dzieci przyklejały promienie słońca, na których napisane były cechy charakteru opisujące najlepszego przyjaciela, a które dzieci wymyślały samodzielnie. Zajęcia ukierunkowane były przede wszystkim na dzieci, które są nowymi przedszkolakami w naszej grupie. Sześciolatki rozmawiały o emocjach i uczuciach, i o tym, co można zrobić , by nowym przyjaciołom było łatwiej się zaadoptować w naszej grupie przedszkolnej. Zajęcia były cenną lekcją dla wszystkich przedszkolaków – zawsze warto mieć przyjaciół, z którymi pokona się wszystkie trudności.