Dogoterapia udział dzieci z grupy I w zajęciach w SOSW


W dniu 16 grudnia br., dzieci z grupy I integracyjnej odwiedziły Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy w Turku, tym razem powodem był udział
w zajęciach dogoterapii, które m.in. pomagają przełamywać lęk, rozwijać funkcje poznawcze, stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację oraz budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa. Spotkanie z psem terapeutom rozpoczęło się od omówienia sposobów przyjętych powitań wśród ludzi a następnie zapoznanie dzieci ze sposobami powitań z czworonożnym gościem. Podawanie psu smakołyków na powitanie z jednoczesnym przywoływaniem do siebie, dbanie o oczy, zęby i sierść psa. Na zakończenie miłego spotkania odbyły się wspólne zabawy
„Gracją”.

Dziękujemy pani Ani Mikołajczyk za ciekawe, pouczające i wzruszające spotkanie z czworonożnym przyjacielem. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy z Fundacją „ Ama Canem”.