Dbamy o Zdrowie-konkurs recytatorski


     26.04.2013 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Turku odbył się konkurs recytatorski którego celem było:
- rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci
- wyłanianie młodych talentów
- promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce zdrowotnej
- kształtowanie charakterów młodych artystów poprzez zdrowe
współzawodnictwo
- kształtowanie nawyków prozdrowotnych
- dobra zabawa

     Do zmagań konkursowych przystąpiło 14 dzieci z przedszkoli w Turku i z przedszkola w Malanowie.
Każdy uczestnik przygotował wiersz o tematyce zdrowotnej. Dzieci wykazały się wręcz profesjonalnymi umiejętnościami recytatorskimi. Jury jednogłośnie postanowiło, zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy konkursu . Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę . Na koniec przedszkolaki z „szóstki” zaprezentowali uczestnikom konkursu krótki program artystycznym. Życzymy dalszych sukcesów.