"Czyste powietrze wokół nas"-realizacja programu PSSE w Turku


Tablica informacyjna dla Rodziców
Tablica informacyjna dla Rodziców

W miesiącu marcu 2016r. /w dniach od 07.03 do 11.03.2016/ nasze przedszkole po raz kolejny wzięło udział w realizacji programu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku :

Czyste powietrze wokół nas”
Główne założenia programu:
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
Cele szczegółowe programu:
• Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
• Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.
• Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
• Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
• Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
• Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
• Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
W ramach programu dzieci 4, 5, 6 –letnie brały udział w zajęciach pt.:
I. WYCIECZKA
II. II. CO I DLACZEGO DYMI?
III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO
     W przedszkolnym korytarzu pojawiła się gazetka dla rodziców na temat programu. W ramach zajęć przedszkolaki poznały również Dinka-jego poglądy o złych nawykach palenia papierosów, kolorowały jego postać oraz poznały i śpiewały piosenkę o Dinku.