Wizytya w banku GR VI


W minionym tygodniu, w ramach realizacji treści programu preorientacji zawodowej, dzieci z grupy VI – Sowy- brały udział w zajęciach edukacyjnych i zabawach o tematyce ekonomicznej. Dzieci systematyzowały wiedzę na temat pieniędzy, a przede wszystkim poznały zawód bankowca. Przedszkolaki oglądały zdjęcia i obrazki przedstawiające pracownika bankowego, słuchały opowiadań o banku i banknotach oraz osobach pracujących w bankach. Podsumowaniem tematyki była wycieczka do jednego z banków w Turku, która została zorganizowana przez mamę Igi – panią Ewelinę Grzelczak. Pani Ewelina zaprosiła grupę VI do swojego miejsca pracy, by przybliżyć przedszkolakom pracę bankowca. Bardzo serdecznie dziękujemy umożliwienie wizyty w banku.