Spotkanie z Policjantem w naszym przedszkolu


29 października naszych Przedszkolaków odwiedzili policjanci, pracujący w Komendzie Powiatowej Policji w Turku.Tematem spotkania było :”Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze” oraz „Poznajemy zawody - policjant”- w ramach programu preorientacji zawodowej "Wszyscy dla wszystkich, realizowanego w przedszkolu.
Nasi goście opowiedzieli dzieciom o tym, jak należy zachowywać się, gdy zaczepi nas ktoś obcy. Panowie przestrzegali dzieci przed przyjmowaniem od obcych jakichkolwiek prezentów oraz o konieczności wychodzenia z domu tylko pod opieką osoby dorosłej. Podczas spotkania policjanci omawiali zasady bezpiecznego zachowywania się w domu-zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych i lekarstw; pilnie ostrzegali również przed otwieraniem drzwi osobom nieznajomym.
Wychodząc z domu, powinniśmy odpowiednio się ubierać, a szczególnie teraz - w jesienne, ciemne popołudnia każdy powinien zaopatrzyć się w odblaskową kamizelkę lub inne akcesoria, zapewniające bezpieczne poruszanie się po zmroku.

Panowie omówili z dziećmi także zasady zachowywania się podczas podróży samochodem, w tym o konieczności jazdy dzieci w foteliku. Fabian z grupy I , z pomocą policjantów zademonstrował postawę , jaką powinnyśmy przyjąć, podczas spotkania agresywnego psa.
Policjanci opowiedzieli również o swojej pracy. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie wywołało u dzieci umundurowanie i wyposażenie policjantów. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Było to bardzo pouczające spotkanie, które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych
Na zakończenie spotkania dla naszych gości, dzieci z grupy III –Kangurki-zaprezentowały krótki występ artystyczny.
Dziękujemy serdecznie panom policjantom za spotkanie z naszymi przedszkolakami