Bezpieczne ferie zimowe 2018-realizacja programu "Moje dziecko idzie do szkoły"


              Nasze przedszkole przy współpracy z PSSE w Turku realizuje program:” Moje dziecko idzie do szkoły”. Jedną z najważniejszych spraw w naszym przedszkolu jest bezpieczeństwo naszych przedszkolaków. Bezpieczeństwo dzieci –to również najważniejsze założenie programu.
              W związku z powyższym przed zbliżającymi się Feriami Zimowymi panie zorganizowały dla przedszkolaków spotkanie, podczas którego zaprezentowały prezentację multimedialną pt.: „Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”. Dzieci podczas spotkania dowiedziały się jak należy ubierać się wychodząc na zimowy spacer, przypomnieliśmy także o tym, iż bawimy się w miejscach bezpiecznych: boiskach, podwórkach, placach zabaw. Każdy przedszkolak powinien pamiętać, by bawić się z dala od jezdni, a wybierając się na łyżwy - pamiętajmy o bezpiecznych i strzeżonych lodowiskach. Przypomnieliśmy sobie także najważniejsze numery alarmowe:
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Numer alarmowy 112
Po prezentacji multimedialnej, dzieci z grup I i V zaprezentowały pozostałym przedszkolakom krótki występ słowno-muzyczny.
Pamiętajmy o bezpieczeństwie bawiąc się na dworze a także w swoich domach.
Życzymy wszystkim Przedszkolakom słonecznych, radosnych i BEZPIECZNYCH FERRII ZIMOWYCH!!