Światowy dzień wody  W dniu 22.03.2013r. w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Turku obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Na uroczystość zaprosiliśmy uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Na początku wyjaśniliśmy sobie co to jest woda i dlaczego mamy oszczędzać wodę, jeśli jest jej tak dużo na naszej planecie? ? Następnie sprawdziliśmy na globusie jakie terytorium ziemi zajmuje woda. Przeprowadziliśmy doświadczenia , które pokazały nam , że wody potrzebnej do życia ludziom , zwierzętom, roślinom jest bardzo mało. Na podstawie ilustracji omówiliśmy sposoby oszczędzania wody. Przebrani w niebieskie stroje bawiliśmy się w zabawę z wodą; co pływa co tonie lub podaj kubek sąsiadowi. Po zabawie przystąpiliśmy do konkurencji sportowych, które dostarczyły dzieciom mnóstwo emocji i wrażeń np.: czworakowanie wokół butelki z wodą, wodne kręgle itp. Na koniec wspólnie ozdobiliśmy kropelki wody . Podziękowaliśmy starszym kolegom za przybycie piosenką „Ekologia”. Wszyscy zobowiązaliśmy się, że odtąd będziemy oszczędzać wodę i przypominać o tym innym.