ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017


           W   dniach 6-7.04.br. nasze przedszkole uczestniczyło w obchodach ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA. W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia - jest depresja, a rok 2017 obchodzony jest pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”.
          Realizując powyższe hasło, przy współpracy z PSSE w Turku zaprosiliśmy do naszego przedszkola panią psycholog pracującą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, która z dziećmi z grupy VI przeprowadziła zajęcia na temat: ”Nasze emocje”. Dzieci ze skupieniem uczestniczyły w pogadance i zabawach przygotowanych przez panią psycholog.
Ponadto w pozostałych grupach panie nauczycielki przeprowadziły zabawy i zajęcia poświęcone w/w tematowi a były to:

a/Zabawa muzyczna – swobodny taniec przy muzyce, na przerwę dzieci wymyślają miły ukłon do koleżanki lub kolegi./podanie ręki, uścisk dłoni/

b/"Buźki" – próba nazywania przez dzieci, co może oznaczać emocja przedstawiona na każdej z buzi./plansze przedstawiające buzie-emocje/

c/"Kostka uczuć" – zabawa dydaktyczna z kostką
d/Rozmowa z dziećmi na temat uczuć i emocji, które mamy w sobie w zależności od różnych sytuacji. Co to są uczucia?, Gdzie rodzą się uczucia?

e/Zabawa dydaktyczna – odzwierciedlenie uczuć poprzez figury geometryczne.
Pokaż jak się czujesz gdy:
• rodzice cię chwalą,
• ktoś sprawi ci przykrość
• jesteś głodny/a
• dostaniesz prezent
• boli cię ząb
• boisz się dużego psa
• teraz……

f/Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”.

Dzieci ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości, tutaj ludzie chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą/dzieci naśladują emocje/.
Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w krainie smutku. Tutaj ludzie chodzą markotni, płaczą, są zmęczeni i kładąc się na łóżkach odpoczywają…./dzieci naśladują emocje/.
Na końcu pociąg rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami serdecznie.

Po zabawie dzieci kolejno wypowiadają się w której krainie podobało im się najbardziej i dlaczego? Podczas tej zabawy w każdej krainie słychać muzykę odpowiednią do emocji: złości, smutku i radości. Każda kraina znajduje się w innym miejscu sali i jest oznaczona symbolem oddającym daną emocję.

g/Zabawa pantomimiczna "Miejsce po mojej lewej stronie jest wolne, zapraszam na nie np. Kasię pod postacią np. Kota".

Dziecko, które zostaje wezwane na puste miejsce, losuje emocję za pomocą kostki uczuć i idzie jako np. zaspany lub wesoły kot.

h/Zabawa „Dokończ zdanie”:
- Jestem zły gdy ...
- Cieszę się gdy ...
- Jestem smutny gdy ...
- Jestem zdziwiony gdy ...
i/ pogadanka na podstawie ilustracji; pokaz obrazków przedstawiających różne zachowania i towarzyszące im emocje; dzieci próbują nazwać emocje towarzyszące bohaterom wybranych scenek

j/Prezentacja wybranych bajek i wierszy, których tematyka dotyczy emocji, np.:
1. Bajka z serii Szkoła Kubusia Puchatka "Mów co czujesz"
2. Bajka z serii Domisie "Przepraszalski"
3. Bajka z serii Domisie pt. "O nadętym Domisiu"
4. Bajki Agnieszki Galicy
5. Wiersz J. Brzechwy pt. "Psie smutki”

k/Zabawa „Start rakiety” – wysyłamy złość oraz wszystkie tzw. Negatywne emocje, z którymi jest nam źle, w kosmos.

Dzieci:
• bębnią palcami po podłodze, najpierw cicho powoli, a potem coraz szybciej i coraz głośniej;
• klaszczą w dłonie natężającą się głośnością i we wzrastającym tempie;
• tupią nogami, także tutaj zaczynają cicho i powoli, a potem coraz szybciej i głośniej;

Hałas i szybkość wykonywanych ruchów stopniowo wzrastają, dzieci wstają gwałtownie ze swoich miejsc, wyrzucają z głośnym wrzaskiem ręce do góry – RAKIETA WYSTARTOWAŁA!

k/ zabawa integracyjna „Kłębek wełny- mówmy sobie miłe rzeczy”- dzieci siedzą w kole i turlają do siebie kłębek wełny mówiąc sobie miłe słowa/zabawę można wykonać z użyciem piłki-turlając piłkę/
l/ zabawa z użyciem lusterek” Przyjrzyjmy się własnym uczuciom”-dzieci w lusterku przyglądają się własnym minom, które odzwierciedlają różne uczucia: gniew, radość, smutek, złość, zamyślenie i inne
Celem zabaw i zajęć było:
• przybliżenie dzieciom informacji związanych z hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia: „Depresja-porozmawiajmy o niej”
• poznanie różnych stanów emocjonalnych przez dzieci;
• umiejętne rozpoznawanie danych emocji-nazywanie ich;
• kojarzenie stanu emocjonalnego z odpowiednią mimiką twarzy, zachowaniem i działaniem wynikającej z danego samopoczucia;
• rozpoznawanie różnicy między uczuciami a działaniami.
• panowanie nad złymi impulsami, emocjami.
• rozwijanie pozytywnych emocji
• uważne wysłuchiwanie innych osób; pomaganie innym, rozwijanie empatii.
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach konfliktowych.
• doskonalenie umiejętności samooceny własnych postaw i zachowań.
• dostrzeganie powiązań między uczuciami, myślami i reakcjami.
• komunikowanie przez kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, ton głosu, gesty.
• uświadamianie sobie swoich uczuć.
• akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby;
• kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i o świecie.
• wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach i zajęciach na temat emocji, przeprowadzonych przez nasze panie. Kształtując zdolności manualno- plastyczne, przedszkolaki wykonały również prace plastyczne na temat emocji, kolorowały kolorowanki.
W korytarzu naszego przedszkola pojawiła się również gazetka informacyjna dla rodziców o obchodach ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA.

 

grupa V i VI