Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Turku.


Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w przedszkolu.
Wśród nich nasz przedszkolak - Daria Sałop.