Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy-grupa III


    Cały Turek, cały powiat turecki, kraj, a także Europa mobilizowały się do tego, aby zebrać jak największą kwotę podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wielka zbiórka odbywała się na rzecz dzieci z oddziałów ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
To dzięki Wielkim Sercom Dobrych Ludzi i zaangażowaniu się Wolontariuszy w działania, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest w stanie co roku podnosić poziom polskiej medycyny dziecięcej i sprawiać, by każde nowonarodzone dziecko, mogło skorzystać z nowoczesnego sprzętu.
Wolontariusze to osoby oddane, troskliwe, chętne do niesienia pomocy innym. W tym roku w rolę wolontariuszy w Turku wcielili się dorośli, młodzież oraz dzieci. Do tej najmłodszej wiekowo grupy dołączyła też Michalina Nawrocka z grupy III-ej, która wraz z rodzicami przez całą niedzielę pełniła obowiązki wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym samym dziewczynka wykazała się ogromną odwagą, troskliwością i dobrocią wobec osób potrzebujących pomocy.
Brawo Michalina!!Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!! Rodzicom dziewczynki oddajemy wyrazy szacunku za wpajanie od najmłodszych lat u Michaliny najważniejszych wartości-niesienia dobra i pomocy innym ludziom.