Dzień Górnika. Barbórka


Schodzą górnicy pod ziemię
w ciemność daleką od słonka.
Wychodzi im tu naprzeciw
Święta Barbara, patronka.
Płomień chybocze się w lampach,
na czarnej ścianie drżą cienie.
- Szczęść Boże – słychać głos świętej.
Serdeczne to pozdrowienie.
- Szczęść Boże – górnicy chórem
odrzekną swojej patronce.
I jasno w czarnej kopalni,
jak gdyby wzeszło tu słońce.


04 grudnia obchodzimy Dzień Górnika. Z tej okazji gościliśmy w naszym przedszkolu Pana Górnika, który przybliżył i usystematyzował dzieciom wiadomości na temat pracy górników. Nasz gość bardzo interesująco opowiedział o swoim zawodzie, galowym mundurze jak również o barwach i symbolach górniczych. W interesujący i ciekawy sposób przybliżył dzieciom postać św. Barbary, która jest patronką wszystkich górników, jak również wyjaśnił kolory piór na czapce i oznaczenia na swoim mundurze. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem słuchały zaproszonego gościa. Nagrodziliśmy Go brawami , a dzieci z grupy IV przedstawiły montaż słowno – muzyczny.