20.11.2015 r. Teatrzyk w przedszkolu pt.: "Nie ma jak rodzinka"


„Bycie rodzicem to najważniejszy, najbardziej odpowiedzialny zawód świata”.
Wojciech Eichelberger
„Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro, uczulać je na potrzeby innych, uwrażliwiać na cierpienie i krzywdę, nauczyć je kochać i dawać siebie innym”
Nie ma nic cenniejszego niż rodzina. Kontakt z mamą, tatą, rodzeństwem i dziadkami jest dla dziecka źródłem wzorców zachowań przenoszonych na inne środowiska, w których funkcjonuje. Rodzina wpływa na osobowość, kształtując losy jej członków. Słowo rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie w rodzinie powinno być oparte na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę, miłości i przyjaźni. Jest to niezwykle ważne ponieważ olbrzymią rolę w kształtowaniu charakteru dziecka i jego wychowaniu odgrywają dom i rodzina. To właśnie rodzina jest początkiem kontaktów międzyludzkich. Łączy ona swoich domowników poprzez wspólne tradycje, normy, obyczaje, wartości, odpowiedzialności za siebie, za wspólny rodzinny dom. Obcując z rodzicami i rodzeństwem dziecko nawiązuje trwałe kontakty emocjonalne i uczy się pewnych zachowań społecznych. Wychowując dziecko inwestujemy wysiłek nie tylko fizyczny, ale również emocjonalny.
A dzieci …..Ruszając w dorosłe życie biorą plecak, który im latami pakowaliśmy na tę drogę, wyposażone w pogodę ducha i siłę charakteru, a my, rodzice możemy obserwować jak sobie radzą w życiu.
To wszystko przedstawili naszym dzieciom aktorzy z Białegostoku w przedstawieniu pt. „Nie ma jak rodzinka!”