Powiatowy Konkurs Plastyczny"Zapobiegamy Pożarom"


 
     W sobotę, 4 marca b.r. zakończył się Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”. Prace najlepszych artystów z terenu całego powiatu zostały docenione i nagrodzone. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół a także osób dorosłych (twórców amatorów) zamieszkujących teren Powiatu Tureckiego.
     Wśród nagrodzonych znalazła się praca naszego przedszkolaka – Kalinki Radosz z grupy VI, która zajęła zaszczytne II miejsce. Gratulujemy
     Organizatorami konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku, Komisja ds. Młodzieży ZOP ZOSP RP w Turku oraz Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Tematem prac były udział strażaków w likwidacji pożarów, udział strażaków w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego, wykonywanie zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym, zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz historia pożarnictwa, działalność prewencyjna, kulturalna oraz inne formy aktywności i społecznego zaangażowania. Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom” miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzież i twórców nieprofesjonalnych tradycją i życiem strażackich środowisk, upowszechnianie oraz utrwalaniu zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także przybliżeniu humanitarnej służby pożarniczej, którą z oddaniem pełnią strażacy dla nas wszystkich. Rozwijanie i pobudzanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Wyrobienie świadomego stosunku do problematyki ekologicznej środowiska w dzisiejszym świecie.
     Przedmiotem konkursu były prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki. Łącznie komisja oceniała 95 prac.
     Cała społeczność Przedszkola serdecznie gratuluje Kalinie Radosz zajęcia II miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy Pożarom”. Życzymy dalszych sukcesów!