Bezpieczny Przedszkolak gr I, II, III, IV, V, VI


„Bezpieczny przedszkolak”
Edukacja przedszkolna w trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizuje różne treści
z różnorodnych dziedzin wychowania. Do takich należą treści z wychowania zdrowotnego, które ściśle związane są z bezpieczeństwem dziecka. Nasze przedszkolaki wraz z Paniami omówiły Kodeks Przedszkolaka, przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pobytu w przedszkolu. Bardzo istotne jest także przestrzeganie bezpieczeństwa przebywając na placu zabaw oraz podczas spaceru. Dlatego nasze dzieci wybrały się na spacer by obserwować ruch uliczny, sygnalizację świetlną a także zapoznać się z znakami drogowymi. Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa to nie tylko wdrażanie dziecka do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie go do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy czy spacerów.