Aerobik gr VI


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci w przedszkolu odbywają się zajęcia gimnastyczne z muzyką czyli tzw. aerobik. Aerobik – sport przy muzyce jest jedną z form rekreacji, która kształtuje ogólną sprawność ruchową dziecka, rozbudza jego wrażliwość muzyczną i estetyczną, rozwija zamiłowanie do muzyki, tańca oraz zaspokaja potrzebę ruchu. Zajęcia odbywają się cyklicznie 1 raz w tygodniu w grupach dzieci 6 letnich , prowadzone przez P. Justynę Fąferek- instruktora aerobiku.
Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowo-tanecznych. Pani Justyna co tydzień przedstawia ciekawe układy taneczne dla dzieci.
Na zajęcia każdy przedszkolak przebiera się w strój sportowy, który jest nieodłącznym elementem prawidłowego uczestniczenia w zajęciach. Zajęcia rozpoczynają się pogadanką na temat potrzeby wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz ich znaczenia dla dzieci. W czasie zajęć dzieci poznają elementy gimnastyczne, które wpływają na ich gibkość, sprawność fizyczną oraz korygowanie wad postawy. W formie zabawy poznają proste elementy tańca, które mają na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii tanecznych. Zajęcia urozmaicane są zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi.
Dzięki takim zajęciom dzieci z naszego przedszkola mogą rozwijać aktywność fizyczną jak i szereg dyspozycji psychofizycznych jak np. : koncentrację uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, myślenie, wyższą samoocenę, dyscyplinę wewnętrzną oraz pokonywanie trudności.