2012/13Taniec w przedszkolu


     Powszechnie znany jest wpływ aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój ruchowy dziecka, jednak połączenie ćwiczeń z muzyką przynosi jeszcze więcej korzyści.
     Taniec oraz zabawy muzyczno-ruchowe w znaczący sposób sprzyjają rozwojowi dziecka: wzmacniają mięśnie, koordynację i równowagę, korzystnie wpływają na postawę, kształtują w dziecku poczucie rytmu, nadają jego ruchom precyzję, sprężystość i płynność, nie powodując przy tym nadmiernego zmęczenia.
Badając jeszcze dokładniej działanie tańca nie należy zapominać o znaczącym jego wpływie na rozwój społeczno- emocjonalny dziecka .
     Przez taniec dzieci uczą się przeżywania i wyrażania emocji. Może być on formą wyżycia się, odreagowania napięć lub sposobem na odprężenie, zabawę, oderwanie od codzienności. Jeżeli uczucia te są przeżywane wspólnie podczas tańca grupowego, dzieci uczą się dzielenia swoimi odczuciami, poczucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, współpracy, współdziałania oraz współodpowiedzialności.

     Zajęcia taneczne promują zdrowy styl życia, uczą koordynacji, pracy zespołowej, rozwijają kreatywność!

18.03 2013 sześciolatki gościły Panią Aleksandrę Musiałowską z Miejskiego Domu Kultury w Turku, która wprowadziła dzieci w świat Disco Dance.