Spartakiada sportowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku. Marzec 2016


Spartakiada Sportowa
29 lutego 2016 r., na zaproszenie uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, przedszkolaki z grup I, V oraz VI pod opieką pań, uczestniczyły w zajęciach sportowych , zorganizowanych na sali gimnastycznej w ww. szkole.
Spotkanie zorganizowane było w ramach realizacji programu „Bezstresowe przejście z przedszkolnej sali do szkolnej ławki”. Celem spotkania było rozwijanie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu oraz wdrażanie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Licznie zgromadzonych przywitała wicedyrektor szkoły p. Wioletta Fibich. Zajęcia prowadziły panie: Aldona Wojtczak, Barbara Kaczmarek, Dorota Gaj. Spotkanie rozpoczęto rozgrzewką, następnie odbyły się konkurencje sportowe, podczas których uczniowie klas początkowych wspierali przedszkolaków. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem maluchów.
Na zakończenie spartakiady przedszkolaki otrzymały medale za zaangażowanie i zdrową rywalizację.