Zajęcia z kółka plastycznego wrzesień 2019


BĄDŹ KREATYWNY I BAW SIĘ" - to motto Kółka Plastycznego, które od września w grupie IV "Kangurki " prowadzi P. Jolanta Mikołajewska.
Oprócz przyjemności i dobrej zabawy zajęcia kształcą u dzieci umiejętności manualne, wzmacniają poczucie własnej wartości, wyzwalają potencjał twórczy i wyobraźnię. Na zajęciach dzieci zapoznają się z różnorodnymi narzędziami plastycznymi i materiałami w ramach całego wachlarza proponowanych technik.
Zapraszamy do podziwiania naszych prac na tablicy Kącika Plastycznego.