Bądźmy zdrowi


   Dnia 13.03.2013 r. w grupie starszaków odbyła się ciekawa pogadanka pt „ Jesień –zima , ciekawe formy spędzania czasu”. Rozmowa ta, połączona z zabawą, miała na celu uświadomienie dzieciom istnienia wielu ciekawych form aktywnego wypoczynku, niezależnie od pory roku. Miała również przypomnieć znane już wcześniej zasady zdrowego odżywiania i wyrabiać u dzieci nawyki prozdrowotne. Zwracała uwagę na niebezpieczne skutki otyłości dla zdrowia.
   Zajęcie to jest formą realizacji Projektu „ Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy” , którego celem jest wzrost świadomości dzieci na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia.