Pomagamy ptakom-Kangurki


Zima w pełni, więc „Kangurki” pamiętają o tych, którzy w czasie jej trwania potrzebują szczególnej opieki i wsparcia – o ptakach.
Podczas zabaw i zajęć dzieci przypomniały sobie nazwy zimujących w Polsce ptaków: gila, wrony, sikorki. Oglądając albumy i ilustracje określały wygląd ptaków oraz ich ulubione pokarmy. Podczas zabaw plastyczno-technicznych z tektury wykonaliśmy karmnik dla ptaszków, w którym umieściliśmy ulepione z plasteliny ptaki. Do karmnika każdy przedszkolak wsypał także ziarenka.
Z nasion i smalcu „Kangurki” wykonały także „Przysmaki dla ptaków”, które przy pomocy naszego pana woźnego –pana Wiesława –zawiesiliśmy na drzewie w przedszkolnym ogrodzie.
Zajęcia miały na celu rozwijanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą i zwierzętami; wdrażanie do dbania o ptaki zwłaszcza zimową porą.