2013/14 Zajęcia adaptacyjne


 


     Już od jakiegoś czasu w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia adaptacyjne, podczas których staramy się załagodzić bariery na linii dziecko – przedszkole. Naszym celem jest zapoznanie nowych przedszkolaków z personelem, budynkiem i panującymi zwyczajami. Wszystko odbywa się w miłej atmosferze, czas upływa na zorganizowanej zabawie, w towarzystwie mamy, taty lub innej bliskiej osoby. W tym roku przyszłych przedszkolaków zabawiała wróżka, która przy pomocy swej zaczarowanej różczki wyczarowała uśmiech na ustach dzieci. Niezwykły gość zapoznał dzieci i rodziców z salą zajęć , łazienką, kącikami zabaw, szatnią oraz przedszkolnym placem zabaw ,a następnie zaprosił do wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce. Celem tych zajęć jest przede wszystkim eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej oraz nawiązanie kontaktu z dziećmi i rodzicami. Dzięki tym działaniom we wrześniu dzieci nie trafiają do obcego miejsca.
     Zajęcia adaptacyjne nie gwarantują dobrej adaptacji dziecka, jednak ją znacznie przyspieszają i ułatwiają, bo już nie wszystko jest nowe i nieznane, nie wszystko budzi niepokój. Dziecko, przystosowując się do przedszkola, ma do opanowania wiele złożonych zadań. Dlatego musimy im w tym pomóc. A przecież zarówno rodzicom, jak i nauczycielom chodzi o uśmiech dziecka. Nagrodą zaś dla nauczycieli będzie każdy wyraz sympatii ze strony rodziców.