2015/16 Święto Niepodległości w naszym przedszkolu


    Dzień Niepodległości w przedszkolu
    11 listopada to najważniejsze polskie święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku.
      W dniu 10 listopada 2015 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada).
Podczas zajęć „ Polska- moja Ojczyzna ” dzieci wzięły udział w lekcji historii i patriotyzmu, podczas której zdobyły wiedzę na temat losów naszej Ojczyzny oraz utrwaliły znajomość Hymnu Państwowego, wyglądu flagi i godła. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzieci prezentowały wiersze oraz pieśni patriotyczne. Wykonane zostały flagi oraz kotyliony w barwach ojczystych.

Grupa IV
Grupa I
Grupa II, Grupa III
Grupa V
Grupa VI