Poznajemy kraj, symbole narodowe i naszą miejscowość-grupa III


      Pojęcia kraj czy ojczyzna to dla przedszkolaków słowa abstrakcyjne. Ich wyjaśnienie dzieciom z grupy III-ej rozpoczęliśmy od tego, co przedszkolakom jest bliskie i znajome-rodziny, domu, ulicy i miejscowości, w której mieszka. Wiadomości o otaczającym środowisku domowym wprowadziły dzieci do tematu o ojczyźnie, symbolach narodowych, tradycjach, folklorze. Uczestnictwo przedszkolaków w lokalnych uroczystościach organizowanych z okazji ważnych rocznic, świąt czy wystaw kształtuje bowiem w dzieciach poczucie tożsamości narodowej.
       Dla przybliżenia dzieciom z grupy III –ej wiedzy o Polsce, symbolach narodowych i naszym mieście- wybraliśmy się z przedszkolakami na pieszą wycieczkę ulicami naszego miasta. Ojczyzna- jest bowiem wszystkim, co nas otacza- naszym domem, naszą ulicą; to nasi sąsiedzi, przedszkole, koleżanki i koledzy…Dbając o to, co wokół nas, oraz starając się by nam wszystkim się dobrze żyło, pokażemy swoją miłość do naszej ojczyzny-Polski.