Projekt pieniądze, gr V i VI


Banknoty produkuje się w Wytwórni Papierów Wartościowych, natomiast monety w Mennicy Polskiej – tak odpowiedzą dzieci z grupy V oraz VI. Dzieci z obydwóch grup w minionym tygodniu miały realizowane podstawę programową dotyczącą wiedzy o pieniądzach. Pojawiły się pierwsze pojęcia związane z ekonomią, oszczędnościami, inwestowaniem zarobionych pieniędzy. Zapoznały się z pojęciami: bezrobocie, emerytura, praca. Poznały polskie nominały, jak również waluty innych krajów, pojawiły się pojęcia bank, banknot, moneta, bankomat jak również euro. Przedszkolaki usystematyzowały wiedzę na temat dawnego płacenia za produkty – poznały system wymiany. Dzieci przeliczały banknoty oraz monety. Podsumowując tematykę programową przedszkolaki obejrzały krótkie bajki edukacyjne: „Oszczędzanie i inwestowanie”, „ System płatniczy”, „Płatności bezgotówkowe”, „Ile kosztuje praca”, „Banknoty i monety Euro”, „Bankomat” , „Moje pierwsze pieniądze- magiczne pudełko”, które można obejrzeć na Portalu Edukacji Ekonomicznej – sponsorowanej przez Narodowy Bank Polski.