2013/14 Spotkanie z górnikiem


 

 

„Ta czapka górnicza
Ma puszyste piórka
Pamięta tę czapkę
Niejedna Barbórka”      Wyjątkowo w bieżącym roku obchody Dnia Górnika zwanego także "Barbórką" zorganizowano w Klubie „ Barbórka”. Dzieci z przedszkoli przygotowały program artystyczny , recytując wiersze, śpiewając i tańcząc. Górnicy zrewanżowali się opowiadając legendy związane z górnictwem: np.„Legenda o św. Barbarze” ,opowiedzieli również jak powstał wielki skarb, jakim jest węgiel , o niebezpiecznej pracy, jaką wykonują górnicy w kopalni. Ogromną uwagę dzieci przykuł mundur galowy, zwłaszcza czaka z pióropuszami w różnych kolorach ,oraz marynarka tradycyjnie posiadająca 29 guzików . Dużo radości przyniosło dzieciom ubieranie czapki i zabawy z rekwizytami przygotowanymi przez Górników np.: węglem , kryształem itp. Spotkanie było bardzo pouczające i przybliżyło dzieciom postać górnika i jego ciężką pracę. Na zakończenie dzieci bardzo serdecznie podziękowały za spotkanie , wręczyły drobny upominek i zrobiły pamiątkowe zdjęcie. Przyszedł czas na słodki poczęstunek. Natomiast przedszkolacy z grupyI, IIi III przywitali górnika u nas w przedszkolu.