Spotkanie z Panem Leśnikiem


„Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzec jej piękno,
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci by tego piękna nie niszczyły”
H. Zdzitowiecka


12 października br. do naszego przedszkola po raz kolejny przybył pan leśnik Radosław Szociński
z Nadleśnictwa Turek.
Celem spotkania było:zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
Nasz Gość opowiedział o swoim podstawowym obowiązku, jakim jest troska o las. Mówił o zwierzętach i ptakach zamieszkujących nasze lasy, a także o ich zwyczajach i potrzebach. Nasze przedszkolaki dowiedziały się, że każdy człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Dzieci przypomniały sobie i usystematyzowały wiedzę na temat odpowiedniego zachowania się w lesie. Przypomniały sobie również w jakie sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Kolorowe broszurki przyrodnicze miały umożliwić dzieciom zadawanie pytam panu Leśnikowi. Dzieci ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.
Na zakończenie spotkania dzieci posadziły w ogrodzie przedszkolnym, przyniesione przez Pana Radosława, sadzonki drzew.