2015/16 Turek kredką malowany


Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera zorganizowało konkurs plastyczny na temat: „ Turek kredką malowany”. W konkursie udział wzięły dzieci z naszego przedszkola . Ujawniając swoją wrażliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze wykazały się znajomością miasta i jego zabytków. Dzieci, których prace najbardziej spodobały się jury, zostali nagrodzeni dyplomem , nagrodami indywidualnymi i talonem na 250 zł za I miejsce na zakup zabawek dla grupy.
Przyznano następujące miejsca:
1. Zofia Koperska – I miejsce gr. IV
2.Klaudia Stawicka- II miejsce gr.IV
3.Witold Perliński – III miejsce gr.IV
Dodatkowo wylosowano dzieci, które także otrzymały upominki:
Maria Szewczyńska gr.V, Maciej Włodarczyk i Paulina Gustowska gr.VI
Prace oglądać można na specjalnie przygotowanej wystawie w Muzeum.