Zajęcia sportowe, gr VI


Zajęcia sportowe to samo zdrowie. Dzieci z grupy VI wiedzą, że ruch jest bardzo ważny i potrzebny dla ich prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Dlatego bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Gry i zabawy sportowe są bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju dzieci, ale również uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz współdziałania w drużynie. Dzieci uczą się przynależności do swojej drużyny, razem współpracują, a także motywują i pocieszają się wzajemnie. Zabawy zespołowe oswajają dzieci z uczuciem wygranej, ale i godzenia się z porażką. Ale przede wszystkim jest to świetna zabawa oraz bezpieczne i zdrowe spożytkowanie energii dziecięcej.