2012/13 Spotkanie z policjantem    Już po raz kolejny , 23 października 2012 r. policjant z Komendy Powiatowej w Turku spotkał się z dziećmi . Poprzez zabawę i bezpośredni kontakt, uczył zasad bezpiecznego zachowania , a także opowiadał o swojej pracy. W czasie spotkania przedszkolaki poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania się w domu i poza nim. Policjant uczył dzieci, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi oraz dlaczego należy nosić elementy odblaskowe, a także jak zachować się, gdy widzimy niebezpieczeństwo. Przedszkolaki poznały ciężką i odpowiedzialną pracę policjanta. Obejrzały policyjny radiowóz , miały okazję posłuchać syreny policyjnej i usłyszeć głos dyżurnego przez radiostację. Było wiele zabawy i radości. Dzieci wręczyły policjantowi pamiątkowy dyplom , kwiaty i rysunki przedstawiające pracę policjantów , serdecznie podziękowały za cenne rady i zaprosiły na kolejne spotkania.