Poznajemy różne sklepy, wycieczka do supermarketu-grupa III


Poznajemy różne sklepy


        W ostatnim tygodniu lutego dzieci z grupy III poszerzały oraz systematyzowały swoją wiedzę w zakresie znajomości różnych sklepów, poznawały pracę ekspedientki oraz uczyły się, jak należy właściwie zachowywać się w sklepie. Tego typu wiadomości i umiejętności są bardzo ważne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Poznając opowiadania i wiersze o sklepach, bawiąc się w „sprzedawcę i kupującego” dzieci w przedszkolu poszerzały wiadomości i słownictwo związane ze sklepami.
     By w praktyce wykorzystać zdobytą w przedszkolu wiedzę wybraliśmy się na wycieczkę do supermarketu Dino. Podczas wizyty w sklepie dzieci obserwowały pracę ekspedientki, poznały nazwy towarów, samodzielnie kupiły jabłka oraz utrwaliły zasady kulturalnego zachowania się.
        Warto dać dzieciom szansę i pozwolić, by od czasu do czasu same kupiły jakieś rzeczy, oczywiście pod czujnym okiem rodzica. W drodze po zakupy warto przypomnieć o zwrotach grzecznościowych. Taki samodzielny zakup przez dziecko nauczy je samodzielności oraz kształtuje odwagę.
          Pamiętajmy również, by wytłumaczyć dziecku, dlaczego nie wolno się oddalać od rodziców oraz poinformować je, kto może pomóc w sytuacji, gdy dziecko się zgubi.