Zajęcia wprowadzające. Realizacja programu "MAMO,TATO,CO WY NA TO?"


W ramach projektu „Mamo, tato – co Wy na to” realizowanym we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku odbyły się pierwsze zajęcia. Podczas spotkania została omówiona broszurka edukacyjna, zawierająca tematykę programową ,jak również przedstawiona prezentacja multimedialna, dotycząca programu „Mamo, tato – co Wy na to”. Następnie sześciolatki miały możliwość usystematyzowania wiedzy na temat grypy: objawy oraz jak chronić się przed zachorowaniem. Starszaki , aktywnie uczestnicząc w zajęciach, po kolei wymieniały, co zrobić by ustrzec się przed chorobą: jeść owoce i warzywa, dbać o higienę osobistą, aktywnie spędzać czas wolny, ubierać się odpowiednio do warunków panujących na dworze. Jednak najważniejsze są szczepienia ochronne , o których jest również mowa w broszurce edukacyjnej. O szczepieniach ochronnych i ich działaniu dzieci obejrzały również film edukacyjny.