Julian Tuwim "Rzepka" gr V "Króliczki"


Julian Tuwim„Rzepka”
Zasadził Dziadek rzepkę w ogrodzie,
Chodził te rzepkę oglądać co dzień.
Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,
Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!
Więc ciągnie rzepkę Dziadek niebożę,
Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!


Przedszkolaki z grupy V "Króliczki " wystawiły mini sztukę teatralną pt. „Rzepka” Juliana Tuwima dla swoich koleżanek i kolegów z pozostałych grup przedszkolnych. Dzieci zostały przygotowane do występu przez p. Jolantę Mikołajewską. Mali aktorzy wspaniale odegrali swoje rolę. Natomiast publiczność była oczarowywana występem. Zapraszamy do fotorelacji.