Zajęcia z aerobiku, gr VI


Dzisiaj odbyły się kolejne zajęcia z aerobiku po czujnym okiem Pani Justyny. Dzieci z grupy VI bawiły się w rytmach disco. Do wspólnych, rytmicznych tańców wykorzystały kolorowe pompony. Zabawie nie było końca. Aerobik – sport przy muzyce, jest jedną z form rekreacji, która kształtuje ogólną sprawność ruchową dziecka, rozbudza jego wrażliwość muzyczną i estetyczną, rozwija zamiłowanie do muzyki, tańca oraz zaspokaja potrzebę ruchu. W czasie zajęć dzieci poznają elementy gimnastyczne, które wpływają na ich gibkość, sprawność fizyczną oraz korygowanie wad postawy. W formie zabawy poznają proste elementy tańca, które mają na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii tanecznych. Zajęcia urozmaicane są zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi. Dzięki takim zajęciom dzieci z naszego przedszkola mogą rozwijać aktywność fizyczną jak i szereg dyspozycji psychofizycznych jak np. : koncentrację uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, myślenie, wyższą samoocenę, dyscyplinę wewnętrzną oraz pokonywanie trudności.