Przedszkolaki z grupy I-ej Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury