2013/14 Spotkanie z rodzicami


     W dniu 25 lutego 2014 r. odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie z rodzicami dzieci 6-letnich ( urodzonych w 2008 r. ) W spotkaniu udział wzięła Pani Elżbieta Pokojowa – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku oraz Pani Anna Gradecka- Porada- psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku . Pani dyrektor Violetta Sobczak omówiła ustawę z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a zwłaszcza część dotyczącą spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 przez dzieci urodzone w 2008 r.
     W roku szkolnym 2014/2015 :
- dziecko urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30
czerwca 2008 r. rozpoczyna spełnianie obowiązku szkolnego
-dziecko urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. , na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

     Następnie Pani dyrektor przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej : „Mamo, Tato – szkoła dla Twojego dziecka”.
     Rodzice mieli możliwość uzyskania informacji od P. Elżbiety Pokojowej m.in. na temat organizacji zajęć edukacyjnych, rekrutacji i organizacji pracy szkół podstawowych w naszym mieście, funkcjonowania świetlic itp.
     Natomiast P. Anna Gradecka- Porada powiedziała, że poradnia odbiera coraz większą liczbę telefonów od zaniepokojonych rodziców, którzy nie chcą, aby ich dzieci szły do szkoły za wcześnie . Jest więcej niż zwykle wniosków od rodziców w sprawie badania dzieci pod kątem gotowości szkolnej. Jednak to nie rodzice decydują o tym, czy ich pociechy są gotowe, ale wynik testów psychologicznych. Oczywiście , w przypadku, w którym rodzic ma uzasadniona obawę, iż jego dziecko nie jest przygotowane do szkoły (np. informacje z przedszkola, obserwacje ), badanie w poradni może być pomocne. Badania już trwają, ale nie mogą odbywać się za wcześnie, bo w rozwoju dziecka pół roku to bardzo dużo. Nie chcemy, by opinia wydana została ze szkodą dla dziecka- stwierdziła P. Anna Gradecka – Porada.