SZKOLENIE Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania


Zgodnie z nową podstawą programową, rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, nauczyciel w swojej pracy powinien wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe. Niewątpliwie praca metodą projektu i programy innowacyjne opowiadają tym wymogom.
24 września br w naszym przedszkolu odbyło się szkolenie pt. "Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela” . Prowadzącym była p. Anna Borowa z Instytutu Kształcenia EKO TUR. W szkoleniu połączonych Rad Pedagogicznych udział wzięli nauczyciele z : Przedszkola Samorządowego nr 5, Przedszkola Samorządowego nr 6, Przedszkola Samorządowego nr 7 w Turku. Nauczyciel po ukończeniu szkolenia zna przepisy prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych, wie, na czym polega praca metodą projektu, zna jej zalety i wszechstronne zastosowanie w pracy z uczniami, potrafi napisać ciekawy projekt edukacyjny uwzględniający potrzeby i zainteresowania uczniów, zna rodzaje innowacji oraz jej strukturę. Potrafi zgodnie ze schematem zbudować program innowacyjny i opracować jego ewaluacji.