Zabawy logopedyczne w grupie I /Tygryski/


Zabawy logopedyczne w grupie Tygryski

        W grupie Tygryski, dzieci brały udział w zabawach logopedycznych, których celem było stymulowanie rozwoju mowy i języka, tak aby dzieci osiągnęły:
•sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy;
•umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia;
•umiejętność komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych.
        Zabawy logopedyczne obejmowały ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne: języka, warg, podniebienia, żuchwy; ćwiczenia słuchowe , ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia fonacyjne.