2013/14 Współpraca ze Szkołą


     W ramach współpracy 24. 02. 2014r. dzieci z IV grupy odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1. Zaproszono nas do izb lekcyjnych ale także do sali komputerowej i świetlic. Dzieci nie tylko zwiedzały szkołę ale także miały możliwość zobaczyć jak wygląda lekcja oraz przerwa międzylekcyjna . Na koniec wizyty stwierdziły ze smutkiem, że trudno im będzie pożegnać sale przedszkolne pełne zabawek i rozpocząć nowy etap w życiu wypełniony nauką.