Czyste powietrze wokół nas 2018


W dniach 19-23.11.2018 w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku realizowany był program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program zrealizowany został szczególnie przez dzieci 5,6-letnie.
Celem programu jest:
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów,
2. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
3. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
Dzieci wzięły udział w zajęciach na temat:
I. Wycieczka – obserwacja miejsc, w których znajduje się niebezpieczny dym dla naszego zdrowia
II. Co i dlaczego dymi?
III. Jak się czuję kiedy dymi papieros?
IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
V. Jak unikać dymu papierosowego?

Dzieci realizując powyższy program brały udział w happeningu, na który zabrały ze sobą kolorowe transparenty o tematyce antynikotynowej, jak również o zakazie palenia śmieci. Pojawiły się napisy „Paląc śmieci, trujesz dzieci”, „Nie pal śmieci” , „Nie przystawaj z palaczami, rzuć palenie i bądź z nami”, „Zachwyca mnie szalenie, moda na niepalenie”, ”Czyste powietrze wokół nas”. Przez cały tydzień przeprowadzane były pogadanki edukacyjno-profilaktyczne na temat szkodliwości dymów na nasz organizm. Dzieci zapoznały się , a także usystematyzowały wiedzę o rodzajach dymów: papierosowy, z komina oraz spalin pochodzących z pojazdów. Przedszkolaki przypomniały sobie znaczenie pojęcia „smog”, jak również co robić, by chronić siebie i swoich bliskich przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi, które pochodzą z dymów. Przez cały tydzień dzieciom towarzyszył sympatyczny zielony Dinuś, który jest przeciwnikiem zanieczyszczania powietrza. Podczas realizacji programu towarzyszyła nam piosenka o Dinku, a także kolorowanki o tematyce antynikotynowej.
Na zakończenie realizacji programu zaprosiliśmy do naszego przedszkola pana kominiarza, który opowiedział przedszkolakom o swojej pracy oraz o tym, jak szkodliwe dla naszego zdrowia jest obcowanie z dymem unoszącym się z komina i dymem papierosowym. Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem słuchały naszego gościa. Podsumowaniem spotkania był występ taneczno-muzyczny dzieci z grupy V, a także wręczenie podziękowania dla pana kominiarza za przeprowadzenie cennej pogadanki na temat szkodliwości dymów.