Próbna ewakuacja przeciwpożarowa 03.10.2018r.


„Dzień trochę inny niż wszystkie”- próbna ewakuacja w przedszkolu
3 października br. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z inspektorem ds. ppoż oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Przedstawiciel PPSP w Turku oraz inspektor ds. ppoż przyjechali do naszego przedszkola, aby obserwować, jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie
i szybko opuściły budynek.
W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 6 grup przedszkolnych tj. 108 oraz cały personel placówki – 22 osoby dorosłe.
Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.
Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.