2015/16 Cała Polska Czyta Dzieciom Grupa V


      Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego – psychicznego, umysłowego oraz moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.
1 czerwca 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.
Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Czytające Przedszkola” Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole pomaga dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.
W naszym przedszkolu oprócz nauczycielek, które codziennie czytają dzieciom, do akcji włącza się coraz więcej rodziców oraz osoby znane w środowisku lokalnym. Współpracujemy również m.in z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. W. Pietrzaka w Turku.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem, zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację, wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, poszerza wiedzą ogólną, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów, chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie
Dlatego CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!